پیام ریاست

دکتر علی‌اصغر کیاء معتقد است که رعایت سه اصل تعهد به جامعه، اصول حرفه‌ای کار و اصل صداقت، اخلاق رسانه‌ای را پدیدار خواهد کرد.

وی اخلاق را از جمله موضوعات مهم حرفه‌ای شدن رسانه‌ها تلقی و اظهار دارد: حرفه‌ای شدن رسانه‌ها در گروی پایبندی به قوانین و مقرراتی است که به‌عنوان هنجارها توسط روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای پذیرفته شده است و این هنجارها، سه زمینه تعهد به جامعه، تعهد به اصول حرفه‌ای کار و تعهد به اصل صداقت را در بر می‌گیرند و باید دانست که این قوانین باید در اکثر مشاغل وجود داشته باشد تا شرایط حرفه‌ای محقق گردد.

ایشان حفظ حرمت و شأن افراد را از جمله ارزش‌هایی می‌دانند که جزو حقوق افراد جامعه به شمار می‌رود و در حوزه رسانه‌های اخلاق‌مدار، رسانه‌هایی دارای این صفت هستند که با نوع زبان و نگارش خود موجب زیر سوال رفتن حیثیت افراد نشوند و به نوعی باید گفت این موضوع با حرفه‌ای بودن رسانه‌ها نسبت مستقیم دارد.

دکتر کیاء درباره وضعیت حال حاضر اخلاق‌مداری در رسانه‌ها بر این باور و عقیده است که در شرایط حال حاضر نمی‌توان تمامی رسانه‌ها را با یکدیگر مقایسه نمود؛ زیرا با وجود و گستردگی رسانه‌های الکترونیکی و نوین و همچنین داشتن آزادی عمل بیش‌تر نسبت به مطبوعات، فضای کارهای غیرحرفه‌ای و رعایت نشدن مباحث حرفه‌ای نیز گسترده‌تر شده است و رسانه‌های جدید کم‌تر به اصول حفظ اخلاق رسانه‌ای پایبند هستند و همین موضوع، زمانی که صحت و درستی آن‌ها با شک و تردید مواجه شود، قطعاً از اعتبار آن‌ها در دید عموم می‌کاهد.

او دیدگاه نقادانه را در راستای دروازه‌بانی خبر دانسته و می‌گوید: رسانه‌هایی که تنها به بیان نکات مثبت می‌پردازند، نخواهند توانست این نقش را ایفا کنند و یک رسانه زمانی می‌تواند نقش نگهبانی‌اش را به دست آورد که بر روی عملکردهای جامعه متمرکز شود.

کلید واژه ها: خط مشی