پژوهشکده ارتباطات

پژوهشکده ارتباطات 

 


با استناد به نامه مورخه 1383/11/12 وزیر وقت علوم ، تحقیقات و فناوری ، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 1383/10/12 خود با ایجاد مرکز پژوهشی ارتباطات موافقت نموده و مجوز ایجاد مرکز را به دانشگاه علامه طباطبائی ابلاغ نمود . 

 

مرکز پژوهشی ارتباطات متشکل از سه گروه پژوهشی به شرح ذیل بود : 

1- گروه پژوهشی برنامه ریزی و توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات 

2- گروه پژوهشی حقوق ، اقتصاد و مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات 

3- گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی و اجتماعی ارتباطات و فناوری اطلاعات 

 

متعاقب شکل گیری این مرکز و طی مکاتبه مورخ 1391/02/04 ، معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، طی جلسه مورخ 1391/02/09 موافقت قطعی خود را با ارتقای مرکز پژوهشی به پژوهشکده ارتباطات با سه گروه فوق الذکر و بصورت تقاضا محور در تاریخ 1391/04/12 اعلام نمود. 

 

اهم فعالیت های پژوهشی و آموزشی پژوهشکده 


1. بازنگری جامع برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته روزنامه نگاری و ارتباطات 

2. امضای تفاهم نامه همکاری میان مرکز پژوهش های ارتباطات و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور برگزاری جایزه بین المللی روزنامه نگاری سیدجمال الدین اسدآبادی در سال 1390 ( این تفاهم نامه در قالب یک طرح پژوهشی انجام گردید ) 

3. امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز پژوهش های ارتباطات و پژوهشگاه فرهنگ ، ارتباطات و هنر وزارت ارشاد - 1389

4. برگزاری میزگرد تخصصی " غربی زدایی از مطالعات ارتباطی " 1389 

5. برگزاری میزگرد تخصصی " بررسی شیوه های مدیریتی در رسانه های کشور " 1389 

6. برگزاری میزگرد تخصصی " برنامه های توسعه و رسانه ها " 1389

7. برگزاری شش کارگاه آموزشی روزنامه نگاری با همکاری دفتر نهاد رهبری 1389

8. برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی " روزنامه نگاری " به سفارش معاونت دانشجویی دانشگاه 1389

9. برگزاری دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی 1389

10. ترجمه دو عنوان کتاب درسی رشته ارتباطات 

11. تالیف سه عنوان کتاب درسی رشته ارتباطات 

12. تدوین برنامه پنج ساله " قطب علمی مطالعات ترجمه " با همکاری گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه و کسب این مقام توسط شورای قطب های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 

13. همکاری با نشریه علمی - پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی 

14. همکاری با نشریه علمی - پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به منظور انتشار دو ویژه نامه در زمینه های " حقوق ارتباطات " و " ارتباطات بین المللی" 

15. همکاری با جشنواره بین المللی مطبوعات در داوری و ارزیابی آثار 1389

16. انتشار فصلنامه علوم خبری