اخبار

استقرار انرژی های تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ برای کاهش تغییرات آب و هوا
در هفتمین وبینار تخصصی کرسی یونسکو مطرح شد:

استقرار انرژی های تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ برای کاهش تغییرات آب و هوا گالری

هفتمین سمینار تخصصی کرسی یونسکو با هدف بررسی نقش بالقوه استقرار انرژی های تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ برای کاهش تغییرات آب و هوا و بحث در مورد علم اساسی و ژئوفیزیک در پس این فناوری ها با حضور علی اصغر کیاء(رئیس کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو) و امید مهدوی(مدیراجرائی کرسی یونسکو) ۱۹ تیرماه ۱۴۰۲ در دانشگاه علامه طباطبایی و بصورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
آزادی آکادمیک و آزادی علم
در ششمین وبینار تخصصی کرسی یونسکو مطرح شد:

آزادی آکادمیک و آزادی علم گالری

ششمین سمینار تخصصی کرسی یونسکو با هدف ایجاد آگاهی بیشتر از اهمیت آزادی های علمی و آکادمیک در مواجهه با چالش های پیچیده برای توسعه پایدار انسانی با حضور علی اصغر کیاء(رئیس کرسی) و امید مهدوی(مدیراجرائی کرسی) ۷ تیرماه ۱۴۰۲ در دانشگاه علامه طباطبایی و بصورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
نقش علم در خدمت به جامعه
در پنجمین سمینار تخصصی کرسی یونسکو مطرح شد:

نقش علم در خدمت به جامعه گالری

پنجمین نشست تخصصی کرسی یونسکو با موضوع «علم در خدمت به جامعه و نقش حق دسترسی بر علم»، با هدف بسیج تخصصی بین‌رشته‌ای شبکه دانشگاه‌های یونسکو در جهت تقویت اجرای این حق برای کاهش نابرابری‌ها و تضمین توسعه پایدار، با مشارکت رئیس کرسی ارتباطات علم و فناوری و سایر اعضاء ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ در «دانشگاه علامه طباطبائی» و به صورت مجازی در پاریس فرانسه(مقر یونسکو) برگزار شد.

ادامه مطلب