درباره دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

این دانشکده با نام مدرسة عالی مطبوعات و روابط عمومی در سال 1345 فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1350 به دانشکدة علوم ارتباطات اجتماعی تغییر نام یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مرکز با نام دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی در مجمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی ادغام شد و در سال 1360 به دنبال جدا شدن رشته علوم سیاسی از این مجتمع به دانشکده علوم اجتماعی تغییر نام داد. در سال 1392 با توجه به استقرار مدیریت جدید در دانشگاه تاسیس دانشکده ای مستقل با نام علوم ارتباطات در دستور کار دانشگاه قرار گرفت و در نهایت با تلاش های مجدانه مسئولان دانشگاه، این دانشکده در تیرماه  سال 94 رسما فعالیت مستقل خود را آغاز کرد و بدین ترتیب اولین دانشکده علوم ارتباطات کشور در دانشگاه علامه طباطبائی شکل گرفت. دانشکده علوم ارتباطات در آغاز سال تحصیلی 95-94 به پردیش شماره یک دانشگاه منتقل شد و در ساختمانی مستقل به فعالیت آموزشی خود ادامه می دهد.