درباره دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

در حال حاضر این دانشکده با 21 عضو هیئت علمی تمام وقت به امر آموزش نزدیک به یک هزار دانشجو در 3 گروه آموزشی و 7 رشته تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی اهتمام دارد.

این دانشکده در آغاز سال تحصیلی 95-94 به پردیس شماره یک دانشگاه منتقل گردید و تاکنون در ساختمانی مستقل در حال فعالیت آموزشی خود می باشد.

login