درباره دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

در حال حاضر این دانشکده با 21 عضو هیئت علمی تمام وقت به امر آموزش نزدیک به یک هزار دانشجو در سه گروه آموزشی و هفت رشته تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی اهتمام دارد.

این دانشکده در آغاز سال تحصیلی 95-94 به پردیس شماره یک دانشگاه منتقل گردید و تاکنون در ساختمانی مستقل در حال فعالیت آموزشی خود می باشد.

login