آیین نامه ها و بخشنامه های استعدادهای درخشان

به آگاهی کلیه دانشجویان گرامی می رساند تمامی آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به موضوع استعداد درخشان در وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی edu.atu.ac.ir در دسترس است ضمن آنکه کانال شبکه مجازی استعداد درخشان به نشانی https://t.me/edu_atuir نیز از مدتها قبل راه اندازی شده که تمامی اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها در آن موجود است.گروه استعداد درخشان دانشگاه نیز آمادگی کامل دارد تا تمامی ظرفیت های خود را برای آگاهی دادن به دانشجویان و کارشناسان دانشکده در اختیار قرار دهد.