اخبار

ممنوعیت تغییر شیوه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

ممنوعیت تغییر شیوه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

ممنوعیت تغییر شیوه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۷ و بعد از آن از آموزشی-پژوهشی به آموزش محور از نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ، در چهارصدو نود و دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

ادامه مطلب