اخبار

آخرین مهلت ارایه درخواست تمدید سنوات

آخرین مهلت ارایه درخواست تمدید سنوات

با توجه به مفاد مندرج در تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مصوب شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷، به اطلاع می‌رساند آخرین مهلت ارایه درخواست تمدید سنوات برای نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در سامانه آموزشی گلستان، در مقطع کارشناسی تا ۱۷ تیر ماه و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تا ۱۵ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ تعیین شده است؛‌ به همین منظور ضروری است دانشجویانی که متقاضی دریافت سنوات آموزشی و یا ارفاقی نظام وظیفه می‌باشند، تا قبل از انقضای مهلت‌های تعیین شده و پیش از شروع بازه زمانی انتخاب واحد، از طریق سامانه آموزشی گلستان درخواست خود را ارایه نمایند.

ادامه مطلب
تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان و دریافت برنامۀ امتحانی پایان ترم دانشجویان (گزارش ۴۲۸)

تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان و دریافت برنامۀ امتحانی پایان ترم دانشجویان (گزارش ۴۲۸)

دریافت برنامۀ امتحانی پایان ترم دانشجویان (نیمسال دوم سال تحصیلی ۴۰۱-۴۰۰)، به صورت اینترنتی است. مقتضی است دانشجویان محترم از تاریخ ۱۵/۰۳/۱۴۰۱ لغایت ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ با مراجعه به سامانۀ آموزشی دانشگاه (گلستان)، نسبت به تکمیل پرسشنامه‌های ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اقدام نموده و پس از تکمیل فرم‌های مزبور، یک هفته قبل از آغاز اولین امتحان خود نسبت به دریافت برنامۀ امتحانی پایان ترم دانشجویان (گزارش ۴۲۸) اقدام نمایند. دریافت برنامۀ امتحانی پایان ترم (گزارش ۴۲۸) منوط به تکمیل پرسشنامه‌های ارزشیابی است و دانشجویان فاقد این برنامه نمی‌توانند در جلسات امتحانی شرکت نمایند. * دریافت برنامۀ امتحانی پایان ترم (گزارش ۴۲۸) بعد از تاریخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۱، امکان پذیر نیست. معاونت آموزشی دانشگاه

ادامه مطلب
برنامه گرنت فناوری طرح جوانه

طرح جوانه

در راستای کاربردی سازی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و با رویکرد توسعه خدمات و محصولات با قابلیت تجاری سازی، سومین دوره طرح جوانه با همکاری معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

ادامه مطلب