اخبار

اخبار و رویدادها

سومین دوره انتخابات سراسری انجمن‌های علمی دانشجویی

سومین دوره انتخابات سراسری انجمن‌های علمی دانشجویی

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

فراخوان حمایت از رساله های دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران کشور

فراخوان حمایت از رساله های دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران کشور

جذب نیروی امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

جذب نیروی امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

تشکیل و فعالیت قطب علمی «مدیریت تکنولوژی و نوآوری»

تشکیل و فعالیت قطب علمی «مدیریت تکنولوژی و نوآوری» در دانشکده مدیریت و حسابداری

تمديد مهلت استفاده از وام وديعه اجازه مسکن

تمدید مهلت استفاده از وام ودیعه اجاره مسکن ویژه مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سالهای تحصیلی 97-96 و 98-97

اطلاعیه ها

سومین دوره انتخابات سراسری انجمن‌های علمی دانشجویی

سومین دوره انتخابات سراسری انجمن‌های علمی دانشجویی

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

فراخوان حمایت از رساله های دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران کشور

فراخوان حمایت از رساله های دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران کشور

جذب نیروی امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

جذب نیروی امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

تشکیل و فعالیت قطب علمی «مدیریت تکنولوژی و نوآوری»

تشکیل و فعالیت قطب علمی «مدیریت تکنولوژی و نوآوری» در دانشکده مدیریت و حسابداری

تمديد مهلت استفاده از وام وديعه اجازه مسکن

تمدید مهلت استفاده از وام ودیعه اجاره مسکن ویژه مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سالهای تحصیلی 97-96 و 98-97

دسترسی