• آیین نامه ها و فرم ها

 

کارشناسی 

آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) 

معرفی نامه جهت برگزاری امتحان مجدد 

فرم تاییدیه دانشجویی 

فرم درخواست انتقال توام با تغییر رشته 

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

معرفی نامه جهت برگزاری امتحان تکدرس

 

کارشناسی ارشد 

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد 

فرم درخواست تمدید سنوات 

فرم تسویه حساب(فارغ التحصیلی)

فرم طرح اولیه پایان نامه (پروپزال)

شیوه نامه نگارش پایان نامه

فرم تعیین داور 

فرم تاییدیه تحصیلی

اهم نکات شيوه نامه اجرايي آيين نامه دوره کارشناسی ارشد

 

دکتری 

آئین نامه آموزشی دکتری

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی - پژوهشی سال 94-95 و بعد از آن 

فرم درخواست تمدید سنوات 

فرم تسویه حساب(فارغ التحصیلی)

فرم طرح اولیه رساله (پروپزال)

شیوه نامه نگارش رساله

فرم تعیین داور 

فرم تاییدیه تحصیلی

اهم نکات شيوه نامه اجرائي آيين نامه دوره دکتري تخصصی