ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
۱ مهناز خداپرست رئیس آموزش دانشکده ۴۸۳۹۲۸۴۱
۲   کارشناس تحصیلات تکمیلی ۴۸۳۹۲۸۲۵
۳ ام البنین کشاورز کارشناس خدمات آموزشی ۴۸۳۹۲۹۷۷
۴ فاطمه دولتی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۴۸۳۹۲۸۲۰
۶ پریسا صیادی مقدم کارشناس تحصیلات تکمیلی ۴۸۳۹۲۸۰۲
۷ نرگس علیمردانی کارشناس خدمات آموزشی ۴۸۳۹۲۸۲۲
۸ شبنم سالم کارشناس تحصیلات تکمیلی ۴۸۳۹۲۸۹۳
۹ فاطمه دانا کارشناس خدمات آموزشی ۴۸۳۹۲۸۱۸
۱۰ یدالله عطایی کارشناس خدمات آموزشی ۴۸۳۹۲۸۲۴
۱۱ سیده ریحانه سیدوکیلی رئیس کتابخانه  ۴۸۳۹۲۸۵۶
۱۲ علی حسین نورافروز کارشناس اطلاع رسانی و مرجع کتابخانه ۴۸۳۹۲۸۵۴
۱۳ اصغر دولت آبادی مسئول بخش امانت کتابخانه ۴۸۳۹۲۸۵۲
۱۴ سمیه روشن کارشناس فهرست نویسی کتابخانه ۴۸۳۹۲۸۵۷
۱۵ شیرین کاظمی کارشناس خدمات آموزشی ۴۸۳۹۲۸۱۹
۱۶ ویدا طبیب نیا رئیس دفتر پژوهشی ۴۸۳۹۲۸۰۶
۱۷ اصغر عبدی کارشناس پژوهشی ۴۸۳۹۲۸۳۹
۱۸ میترا امینی سپهر کارشناس پژوهشی ۴۸۳۹۲۸۱۰
۱۹ حجت الله پارسایی کارشناس پژوهشی ۴۸۳۹۲۸۳۴
۲۰ زهرا کمیجانی کارشناس امور مالی ۴۸۳۹۲۸۱۱
۲۱ کمال گرشاسبی کارشناس خدمات علمی ۴۸۳۹۲۹۲۱
۲۲ یوسف رضا احمدی مسئول فناوری اطلاعات ۴۸۳۹۲۸۸۱
۲۳ داود مهدیئی رئیس امور عمومی ۴۸۳۹۲۸۰۳
۲۴ پرستو صلواتی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۴۸۳۹۲۸۰۴
۲۴ ایرج رنجی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۴۸۳۹۲۸۱۹
۲۵ امیر صالح پور کوجکی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۴۸۳۹۲۸۶۵
۲۶ حسین مهدیئی مسئول دفتر رئیس دانشکده ۴۸۳۹۲۸۳۸
۲۷ کریم قاسمی وند مسئول امور قرارداد های اساتید   ۴۸۳۹۲۸۴۸
۲۸ عاطفه ترابی  کارشناس خدمات آموزشی ۴۸۳۹۲۸۲۳
۲۹ جعفر بقراطی دبیرخانه  ۴۸۳۹۲۸۴۷
۳۰ افسانه اخگری کارشناس تحصیلات تکمیلی ۴۸۳۹۲۸۲۱
۳۱ عاطفه خدایی مسئول امور دانشجویی(وام و تسهیلات) ۴۸۳۹۲۸۱۶
۳۲ مهدی سلطانی مسئول امور کلاس ها ۴۸۳۹۲۸۴۶
۳۳ یدالله رمضان زاده  سمعی وبصری وآمفی تئاتر ۴۸۳۹۲۹۷۴
۳۴ خدیجه باقری  کارشناس پژوهشی ۴۸۳۹۲۸۳۵
۳۵ رحیم قانع  مسئول دفتر مدیر گروه ها ۴۸۳۹۲۸۳۲
۳۶ دفتر ارتباط با صنعت   ۴۸۳۹۲۸۳۷
۳۷ پژوهشکده مدیریت و نو آوری   ۴۸۳۹۲۹۲۰