• آرشیو گالری تصاویر


بازدید هیئت عالی رتبه عراقی از دانشکده علوم ارتباطات

1395/07/27

سلام حسن طه، معاون علمی و بین‌المللی وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی جمهوری عراق و هیئت همراه، از دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی بازدید کردند.

      

      

      

      

      

      

   

 بازدید: 4148خروج