• آموزش


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی؛

1397/09/14

برگزاری کارگاه «تحلیل فیلم فروشنده بر اساس نظریه های انتقادی»

علاقه مندان به شرکت در کارگاه می توانند برای ثبت نام به دفتر پژوهشکدۀ ارتباطات، طبقۀ دوم دانشکدۀ ارتباطات مراجعه و یا با شماره زیر تماس حاصل فرمایند.

شماره تماس: 48392559بازدید: 31خروج