• آموزش


قابل توجه دانشجویان غیر ایرانی؛

1397/07/17

برگزاری کلاس های تقویتی زبان فارسی در دانشگاه

با توجه به اینکه ادارۀ کل دانشجویان خارجی سازمان دانشجویی، قبولی در آزمون سامفا را برای فارغ التحصیلی دانشجویان خارجی الزامی  نموده است، لذا مرکز آموز زبان فارسی دانشگاه آمادگی دارد در صورتی که دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه به جلسۀ توجیهی و یا کلاس تقویتی نیاز داشته باشند، همکاری های لازم را به عمل آورد.بازدید: 116خروج