• آموزش


قابل توجه دانشجویان جدید الورود

1397/07/09

ضمن عرض تبریک به دانشجویان جدید الورود؛ تمامی دانشجویان می‌توانند برای استفاده از خدمات الکترونیکی کتابخانه (مشاهده PDF پایان‌نامه ها، جستجوی منابع، استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی و ...) از طریق شماره دانشجویی خود، اقدام نمایند. برای اطلاعات بیشتر به مسئولین کتابخانه مراجعه نمائید.

جهت دریافت فایل روی آن کلیک نمایید.

تور آشنایی با کتابخانه

دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی

قوانین و مقررات کتابخانه دانشکدۀ علوم ارتباطات

نحوۀ جست و جوی کتاب

نحوۀ جست و جوی پایان نامهبازدید: 78خروج