• آموزش


کرسی علمی-ترویجی «انسان و معنا در ارتباطات انسانی» با ارائه رضا صابری

1397/03/06

نخستین کرسی علمی- ترویجی در سال ۱۳۹۷ دانشکدۀ علوم ارتباطات با موضوع «انسان و معنا در ارتباطات انسانی» دوشنبه، ۳۱ اردیبهشت‌ماه در تالار دفاع دانشکدۀ علوم ارتباطات برگزار شد.

در این نشست، دکتر رضا صابری، استاد روابط عمومی دانشکدۀ علوم ارتباطات به بیان نظریه خود با عنوان «انسان و معنا در ارتباطات انسانی» پرداخت.

همچنین دکتر رحمان سعیدی، استاد ارتباطات دانشکدۀ علوم ارتباطات به عنوان دبیر نشست، دکتر محمدرضا رسولی، استاد ارتباطات دانشگاه آزاد به عنوان ناقد خارجی و دکتر علی اصغر کیا، مدیرگروه روزنامه‌نگاری دانکدۀ علوم ارتباطات به عنوان ناقد داخلی حضور داشتند.

منبع خبر: عطنابازدید: 571خروج