• آموزش


قابل توجه دانشجویان واجد شرایط شرکت در ارزیابی جامع اردیبهشت ماه سال 97

1396/11/24

نمره زبان قابل قبول دانشگاه برای دانشجویان مقطع دکتری مصوب جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

 ارایه نمره زبان قبل از برگزاری ارزیابی جامع الزامی است و در غیر این صورت امکان شرکت در ارزیابی میسر نیست و یک نوبت برای آنان لحاظ خواهد شد. ضمناً بر اساس آخرین اعلام سازمان سنجش آموزش کشور سقف امتیاز (PBT)TOEFL  از 677 به 680 تغییر نموده است.
بازدید: 273خروج