• آموزش


برگزاری دوره‌های تخصصی آزاد و کارگاه های مهارت افزایی

1395/12/03

دوره های(MBA, DBA & TOEFL) توسط معاونت آموزشی دانشگاه

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی در جهت ارتقاء بخشی به سطح علمی و تقویت مهارت های کاربردی دانشجویان و فراگیران آزاد و هم چنین خدمات رسانی تخصصی به جامعۀ پیرامونی در چارچوب سیاست های دانشگاه، دوره های زیر را برگزار می کند:

 

Ø     دورۀ آمادگی آزمون تافل

Ø     دورۀ مدیریت ارشد کسب کار MBA

Ø     دورۀ مدیریت عالی کسب و کار DBA

Ø     کارگاه های مهارت افزائی 

 
بازدید: 955خروج