• آموزش


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

1399/10/13

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400

برای دریافت فایل ها روی آنها کلیک نمایید:

1-نامه شماره 99/350/13095 مورخ 99/10/03 دانشگاه بجنورد

2-نامه شماره 70/2429/ص مورخ 99/10/01 دانشگاه علم و فرهنگ

3-نامه شماره 99/5511 مورخ 99/09/25 دانشگاه علم و فناوری مازندران

4-نامه شماره 33/205 مورخ 99/09/23 دانشگاه میبدبازدید: 19خروج