• آموزش


پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400

1399/10/01

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

1- نامه شماره 15/2612 مورخ 99/09/25 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2-نامه شماره 89848-105 مورخ 99/09/26 موسسه آموزش عالی پاسارگاد

3- نامه شماره 8100 مورخ 99/09/26 دانشگاه خلیج فارس

 بازدید: 83خروج