• آموزش


امکان ارسال مدارک مربوط به وام های دانشجویی به صورت غیر حضوری فراهم شد

1399/02/22

با توجه به ابلاغ بخشنامه جدید صندوق رفاه دانشجویان پیرامون ارسال غیر حضوری مدارک مربوط به درخواست وام های دانشجویی،(پست الکترونیکی مسئولین امور دانشجویی دانشکده ها) برای ارسال مدارک لازم اعلام شدبازدید: 20خروج