• آموزش


اطلاعیه شماره ۲معاونت آموزشی در خصوص برگزاري جلسات دفاع به صورت آنلاین

1398/12/24

معاونت آموزشی دانشگاه با صدور اطلاعیه شماره ۲، نحوه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ها و رساله های مقاطع تحصیلات تکمیلی را اعلام کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه شماره ۱معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص نحوه برگزاري جلسات دفاع از پایان نامه ها و رساله ها، ضمن تاکید مجدد بر مفاد معاونت اطلاعیه قبلی و با عنایت به ضرورت هاي علمی، نحوه برگزاري جلسات دفاع پایان نامه ها و رساله ها به شرح ذیل اعلام می شود:

اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع

راهنمای استفاده از سامانه دفاع آنلاین

 بازدید: 226خروج