• آموزش


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

1398/12/20

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در رشته‌های مختلف - سهمیه استعدادهای درخشان


  1. آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(سهمیه استعدادهای درخشان) 
  2. جدول ارتباط رشته‌ها جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه ‎طباطبائی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(سهمیه استعدادهای درخشان)
  3. فرم تقاضای داوطلبان مقطع دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(سهمیه استعدادهای درخشان)
  4. فرم تعهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد نیمسال آخر
  5. جدول امتیازات جهت پذیرش در مقطع دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(سهمیه استعدادهای درخشان)بازدید: 254خروج