• آموزش


قابل توجه دانشجویان دکتری

1398/11/21

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی و شیوه نامه اجرائی دانشگاه در خصوص استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت برای اعزام دانشجویان به خارج از کشور برای دانشجویان مقطع دکتری

آیین نامه فرصت مطالعاتی وزارت علوم

شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتیبازدید: 76خروج