• خبر روز


دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشکدۀ علوم ارتباطات

1397/03/09

انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکدۀ علوم ارتباطات، که با توجه به نتایج آرا به دور دوم کشیده شده بود، دوشنبه، ۷ خرداد ماه جاری برگزار شد.

منبع خبر: عطنابازدید: 505خروج