• خبر روز


کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

1399/07/23

بازنمایی اخبار تبیینی، شناخت شناسه

ارائه دهنده: دکتر مرتضی مردیها

ناقد داخلی: دکتر سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی

ناقد بیرونی: دکتر اکبر نصراللهی

زمان: سه شنبه 99/07/29     ساعت 10:30 الی  12:30

دسترسی از طریق: تالار مجازی دانشگاه علامه طباطبائی  به آدرس زیر می باشد:

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/news 

برای دانلود پوستر کلیک نماییدبازدید: 159خروج