• خبر روز


وبینار «جست و جوی پیشرفته در گوگل»

1399/07/20

کانون خبر و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری مدیریت بودجه و برنامه ریزی دانشگاه وبینار«جست و جوی پیشرفته در گوگل» را برگزار می کند

مدرس: مونا آذرخش

پنجشنبه 24 مهر ساعت 15 الی 17

رایگان و با ارائه مدرک از دانشگاه

ثبت نام از طریق تلگرام: @kanoonha_atu

دانلود پوستربازدید: 113خروج