• خبر روز


مجلس بزرگداشت مادر گرامی آقای دکتر هادی خانیکی

1398/11/15

مراسم بزرگداشت حاجیه فضّه محمدی خانیکی روز یکشنبه 20 بهمن از ساعت 14 تا 15:30 در مسجد جامع شهرک غرب- میدان صنعت- ابتدای خیابان شهید حسن سیف برگزار می گرددبازدید: 460خروج