• آموزش


قابل توجه دانشجویان دکتری

1399/04/02

اعلام زمان قطعی برگزاری ارزیابی جامع نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم برگزاری آزمون در خرداد ماه سال 99، بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 1399/03/24 مقرر گردید ارزیابی جامع نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98، در روزهای چهارشنبه 1399/06/26، پنجشنبه 1399/06/27 و شنبه 1399/06/29 صرفا برای دانشجویانی که آزمون جامع را در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 انتخاب و اخذ نموده و حائز شرایط مندرج در شیوه نامه برگزاری ارزیابی جامع مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 93/12/23 می باشند و دارای نمره زبان قابل قبول و ارائه آن تا قبل از برگزاری آزمون به اداره آموزش دانشکده خود هستند، برگزار گردد.بازدید: 307خروج