• کارکنان دانشکده

 

شماره تماس کارکنان دانشکده 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس

۱

خانم حاجیه پاکروان

رئیس آموزش دانشکده

۴۸۳۹۲۵۶۲

۲

خانم مریم بهادر بیگی

کارشناس آموزش

۴۸۳۹۲۵۶۱

۳

آقای بهروز شاه آبادی

کارشناس آموزش 

۴۸۳۹۲۵۳۷

۴

خانم اعظم باقری

کمک کارشناس آموزش

۴۸۳۹۲۵۶۶

۵

خانم مریم وفایی نژاد

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۴۸۳۹۲۵53

6

آقای رحمان محمودی

اطلاعات

48392520

۷

آقای حمید فراهانی

اساتید مدعو

۴۸۳۹۲۵۰۳

۸

خانم زینب ابراهیمی

امور دانشجویی

۴۸۳۹۲۵۶۳

۹

آقای دکتر امیر رحیمی

امور پژوهشی

۴۸۳۹۲۵۰۱

۱۰

آقای حسین گرگین

امور عمومی

۴۸۳۹۲۵۵۵

۱۱

خانم مهناز نیکپور

امور مالی

۴۸۳۹۲۴۹۰

۱۲

خانم حمیده بابایی

دبیرخانه

۴۸۳۹۲۵۵۷

۱۳

آقای سید روح الله زرگرباشی

فصلنامه

۴۸۳۹۲۵۵۴

14

آقای احسان هاشمیان

فناوری اطلاعات

48392500

15

آقای نبی غلامی

کتابخانه

48392569

۱۶

خانم دکتر سارا جولا

رئیس کتابخانه

۴۸۳۹۲۵۲۴

۱۷

خانم فاطمه شفیع زاده

کارشناس کتابخانه 

۴۸۳۹۲۵۶۴

۱۸

خانم مرضیه قویدل

کارشناس کتابخانه

۴۸۳۹۲۵۶۹

۱۹

خانم نعیمه برجیان

کارشناس کتابخانه

۴۸۳۹۲۵۶۹

۲۰

خانم سکینه ابومسعود

منشی گروه ها

۴۸۳۹۲۵۰۴