• کارکنان دانشکده


شماره تماس کارکنان دانشکده 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس

1

خانم حاجیه پاکروان

رئیس آموزش دانشکده

48392562

2

خانم مریم بهادر بیگی

کارشناس آموزش

48392561

3

آقای بهروز شاه آبادی

کارشناس آموزش 

48392537

4

خانم اعظم باقری

کمک کارشناس آموزش

48392566

5

خانم سیده مرضیه زارع

کارشناس تحصیلات تکمیلی

48392567

6

آقای رحمان محمودی

اطلاعات 48392520

7

آقای حمید فراهانی

اساتید مدعو

48392503

8

خانم زینب ابراهیمی

امور دانشجویی

48392563

9

آقای دکتر امیر رحیمی

امور پژوهشی

48392501

10

آقای احمد کاظمی

امور عمومی

48392555

11

خانم مهناز نیکپور

امور مالی

48392490

12

خانم حمیده بابایی

دبیرخانه

48392557

13

آقای سید روح الله زرگرباشی

فصلنامه

48392554

14

آقای احسان هاشمیان

فناوری اطلاعات 48392500

15

آقای نبی غلامی کتابخانه 48392569

16

خانم دکتر سارا جولا

رئیس کتابخانه

48392524

17

خانم فاطمه شفیع زاده

کارشناس کتابخانه 

48392564

18

خانم مرضیه قویدل

کارشناس کتابخانه

48392569

19

خانم نعیمه برجیان

کارشناس کتابخانه

48392569

20

خانم سکینه ابومسعود

منشی گروه ها

48392504