مرکز تحقیقات کاربردی معاونت عملیات ناجا، به استحضار می رساند این مرکز به منظور تعامل اثربخش با دانشگاه ها حمایت خود را از فعالیت های پژوهشی(تدوین طرح تحقیقاتی،پایان نامه،تألیف و ترجمۀ کتاب) در حوزه های: 1)C4I و سامانه های فرماندهی و کنترل با تأکید بر امنیت انتظامی 2) پدافند غیرعامل با رویکرد نظم و امنیت انتظامی اعلام می دارد.

فایل الصاقی از لینک زیر قابل دانلود می باشد.