• آرشیو دانشکده در رسانه ها


نشست «اندیشه دانشگاه و بحران آن در ایران» با سخنرانی دکتر هادی خانیکی

1396/11/29

نشست «اندیشه دانشگاه و بحران آن در ایران» با حضور دکتر هادی خانیکی و دکتر مقصود فراستخواه و جمعی از استادان و پژوهشگران در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبری عطنا، این نشست سه‌شنبه، ۲۴ بهمن‌ماه با محوریت کتاب تازه منتشر شده «دانشگاه، ارتباطات و توسعه ملی در ایران» تالیف مرحوم مجید تهرانیان و به کوشش دکتر هادی خانیکی برگزار شد.

این کتاب مجموعه‌ای از نوشتارهای پژوهشی مجید تهرانیان، تلاشی است برای پاسخ دادن به یک پرسش مهم تاریخی: «دانشگاه برای برآوردن کدام نیاز جامعه و کشور تأسیس شده است و در کدام سوی کیفی و کمّی باید توسعه یابد؟» بر این اساس خانیکی نوشته است: کتاب پیش رو تنها گردآوری چند مطالعه پراکنده پیرامون دانشگاه نیست، طرح انتخابی منظومه های به هم پیوسته ای از یک اندیشه توسعه ای است. دکتر تهرانیان در متن دانسته ها و تجربه های توسعه?ای خود برای دستیابی به الگوی ایرانی در پیشرفت، نهاد دانشگاه و نسبت آموزش عالی را با سرمایه انسانی از جمله استعدادهای کشور موضوع مطالعه خود قرار داد و به بازاندیشی در این مسئله سخت باور داشت. این کتاب بازیابی و بازخوانی دیدگاهی متفاوت درباره دانشگاه و توسعه ملی است که می توان به اعتبار آن درستی ها و نادرستی های کارکرد دانشگاه را از منظر توسعه ملی و زمینه های مساعد و نامساعد و پی آمدهای گریزپذیر و گریزناپذیر رشد آن مطالعه کرد.بازدید: 409خروج