• آموزش


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ؛

1396/12/16

مفاد آیین نامه آموزشی در خصوص مدت مجاز تحصیل در سال تحصیلی 95-94 و پس از آن

در راستای آگاهی بخشی به دانشجویان در خصوص موارد مهم آیین نامه های آموزشی مربوطه با هدف کاهش هزینه های احتمالی (ازجمله؛ اخراج دانشجو بدلیل اتمام سنوات تحصیلی، تطویل سنوات تحصیلی و تحمیل بار اضافی هزینه های آموزشی و رفاهی و...)، خواهشمند است دستور فرمایید متن ذیل به نحو مقتضی از طریق نصب در تابلوها اطلاع رسانی گردد.

"وفق آیین نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به شماره 866، مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95-94 و پس از آن، چهارنیمسال است. درصورتی که دانشجو در این فرصت موفق به اتمام تحصیل نشود، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را تنها تا دو نیمسال افزایش دهد، و پس از آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم خواهد شد"بازدید: 181خروج