• آموزش


قابل توجه دانشجویان محترم ؛

1396/10/18

امتحانات مربوط به دروس تربیت بدنی و ورزش 1 در روز پنج شنبه مورخ 96/10/21 لغو گردید .بازدید: 279خروج