• آموزش


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ؛

1396/07/29

شرایط پذیرش مقاله

شرایط پذیرش مقاله دانشجویان کارشناسی ارشد

- پذیرش یا انتشار مقاله در نشریات عضو  ISI، SCOPUS ، علمی پژوهشی و نشریات داخلی دانشگاه تا 1 نمره

- پذیرش یا انتشار مقاله در سایر نشریات نمایه شده معتبر، حداکثر یک مقاله تا 5/0 نمره

- پذیرش یا انتشار مقاله در نشریات علمی-ترویجی، حداکثر یک مقاله تا 5/0 نمره

- پذیرش یا انتشار مقاله در مجموعه مقالات همایش های علمی ملی و بین المللی 25/0 نمره و حداکثر تا دو مقاله 5/0 نمره

**دانشجو می تواند فقط در سنوات مجاز تحصیل(4ترم) و حداکثر در نیمسال پنجم و حداکثر تا روز دفاع از امتیاز مقاله استفاده نماید و پس از روز دفاع، مقاله به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد.

 

تحصیلات تکمیلی دانشکدهبازدید: 266خروج