• آموزش


اطلاعیه کتابخانه دانشکده علوم ارتباطات

1396/06/28

در خصوص مقررات استفاده از کتابخانه دانشکده

*      تعداد کتب امانتی و مدت آن

 

ردیف

امانت گیرنده

تعداد کتب امانتی

حداکثر مدت زمان امانت

1

دانشجویان کارشناسی

4

14

2

دانشجویان کارشناسی ارشد

6

21

3

دانشجویان دکتری

8

31

4

اساتید هیئت علمی

8

100

 

 

*شرایط امانت

-         حضور اعضا در زمان امانت الزامی بوده و کتاب فقط به شخص امانت گیرنده تحویل داده می شود.

-         اساتید مدعو، با داشتن نامه از رئیس آموزش می توانند به مدت یک ترم از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.

 

*تمدید کتب

-         کاربران می توانند بعد از اتمام مهلت امانت کتاب، در صورت نیاز، آن را تمدید نمایند، امکان تمدید تلفنی از طریق شماره 44737517 امکان پذیر می باشد.

نکته مهم: کتاب های پر استفاده، در شرایط خاص (زمان امتحانات) قابل تمدید نمی باشند.

-         تمدید کتاب فقط قبل از رسیدن موعد مقرر امکان پذیر است و کتاب های دارای تاخیر قابل تمدید نمی باشند.

 

*دیرکرد کتب

-         در صورت تاخیر در بازگرداندن منابع در دست امانت، عضو خاطی مشمول جریمه زمانی خواهد شد، بدین ترتیب که به ازای هر روز دیرکرد برای هر کتاب، برابر زمان دیرکرد، کارت فرد به تعلیق درخواهد آمد.

-         در مدت زمان جریمه، دانشجو امکان تمدید و امانت گرفتن کتاب را نخواهد داشت.

 

*مفقود یا آسیب دیدن منابع

-         چنانچه منبع به امانت رفته آسیب ببیند (خط کشیدن و یادداشت زیر مطالب کتاب، جدا شدن صفحات کتاب و ...)، یا فرد کتاب را گم کند، موظف است اصل آن کتاب را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد.

نکته مهم: تا زمان تحویل کتاب به کتابخانه، عضویت فرد به تعلیق درخواهد آمد و امکان تسویه برای افراد فارغ التحصیل نیز امکان پذیر نمی باشد.

 

*تسویه حساب

دانشجویان موظفند با به وجود آمدن هر نوع تغییری در وضعیت آموزشی، نظیر انتقالی، انصراف از تحصیل، فراغت از تحصیل و ... نسبت به تسویه حساب با کتابخانه اقدام نمایند. بازدید: 266خروج