• آموزش


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی ؛

1396/01/26

اطلاعیه در خصوص دانشجویان متقاضی میهمان یا انتقال

اطلاعیه

          به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان متقاضی میهمانی یا انتقال بایستی با اطلاع کامل از شرایط آیین نامه و دستورالعمل اجرایی و اطلاعیه های مندرج در سایت اداره کل امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فرم درخواست خود را از اول اردیبهشت ماه لغایت سی و یک اردیبهشت ماه در سامانه خدمات آموزشی وزارت متبوع ثبت نمایند.

   لازم به ذکر می باشد دانشجوی متقاضی میهمانی بایستی لیست دروس انتخابی خود را پس از تائید اداره آموزش دانشکده درسامانه خدمات آموزشی ثبت نماید.


توجه :

      * صرفا تقاضاهای ثبت شده در سامانه نقل و انتقال وزارت متبوع مورد بررسی قرار می گیرد و به درخواست های فیزیکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

     * تقاضاهای تمدید میهمانی دانشجویان صرفا در صورت موافقت دانشگاه مبدا و کسب میانگین تعیین شده در کمیسیون بررسی موارد خاص مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

     * نتایج نقل و انتقالات در زمان مقرر در سامانه میهمان و انتقال درج خواهد شد و دانشگاه از پاسخگویی حضوری به متقاضیان معذور می باشد.

                                                                      مدیریت خدمات آموزشی

 بازدید: 146خروج