• خبر روز


نشست افتتاحیه کرسی «ارتباطات علم و فناوری یونسکو» در دانشکدۀ علوم ارتباطات

1397/02/29

نشست افتتاحیه کرسی «ارتباطات علم و فناوری یونسکو» با حضور منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولان یونسکو در دانشکدۀ علوم ارتباطات برگزار شد.

 

مراسم افتتاحیه کرسی «ارتباطات علم و فناوری یونسکو» چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت با حضور حجتالله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشکدۀ علوم ارتباطات برگزار شد.

در این مراسم همچنین دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر محمدمهدی فرقانی، رئیس دانشکدۀ علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر هادی خانیکی، رئیس این کرسی، دکتر سعدالله نصیریقیداری، دبیر کل پیشین کمیسیون ملی یونسکو، خانم استر کیشلاروش، رئیس دفتر منطقهای یونسکو در تهران، دکتر احمد جلالی، سفیر دائم ایران در یونسکو و جمعی از استادان و مسئولان دانشکدههای مختلف دانشگاهعلامه طباطبائی حضور داشتند.

گفتنی است این کرسی علمی-آموزشی، اهداف ویژهای همچون تاسیس و برگزاری دورههای مشترک کارشناسی و کارشناسی ارشد در حوزه ارتباطات در علم و فناوری و برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی کوتاهمدت در زمینه روزنامهنگاری علمی به منظور ارتقای مهارت و توانمندی روزنامهنگاران و اصحاب رسانه در حوزه علم و فناوری با بهرهگیری از منابع ملی، منطقهای و بینالمللی را دنبال میکند. دکتر هادی خانیکی، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی در پی موافقت یونسکو و این دانشگاه، به ریاست کرسی برگزیده شد.

منبع خبر: عطنا

 بازدید: 259خروج