• خبر روز


برگزاری همایش ۵۰ سال آموزش روابط عمومی در ایران در دانشکدۀ علوم ارتباطات

1397/02/25

همایش «۵۰ سال آموزش روابط عمومی در ایران، مروری بر گذشته، نگاهی به آینده» با حضور استادان و دانشجویان در دانشکدۀ علوم ارتباطات برگزار شد.

این همایش ۲۲ اردیبهشت‌ماه با نگاهی به دروس آموزشی رشته روابط عمومی، در سالن شورای دانشکدۀ علوم ارتباطات در چهار نشست و با موضوعات متنوع و مختلف توسط استادان رشته روابط عمومی برگزار شد.

در نشست اول این همایش، دکتر محمدمهدی فرقانی، رئیس دانشکده علوم ارتباطات، با موضوع «دانشکده و ۵۰ سال تجربه آموزش روابط عمومی» و دکتر حسینعلی افخمی با موضوع «تغییر و تدوام در آموزش؛ فرازها و نشیب‌ها» به سخنرانی پرداختند.

در نشست دوم، استادان رشته روابط عمومی درمورد دروس تخصصی که به دانشجویان تدریس می‌کنند شامل دکتر رضا صابری درمورد درس «اصول روابط عمومی»، دکتر سیدرضا نقیب‌السادات درمورد درس «اصول تبلیغات بازرگانی»، دکتر مهدخت بروجردی درمورد درس «روابط عمومی عملی۱»، دکتر زهرا حداد درمورد درس «مبانی آرشیو و اطلاع‌رسانی»، دکتر رحمان سعیدی درمورد درس «تکنیک‌های روابط عمومی» و دکتر قدسی بیات درمورد درس «زبان تخصصی۲ روابط عمومی» سخنرانی کردند.

در نشست سوم نیز استادان دروس دیگر رشته روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات شامل دکتر مهدخت بروجردی درمورد درس «ارتباط با رسانه‌ها»، دکتر رحمان سعیدی درمورد درس «اصول اقناع و تبلیغ سیاسی»، دکتر اسماعیل قدیمی درمورد درس «روابط عمومی عملی۲»، دکتر محسن امینی درمورد درس «مدیریت روابط عمومی»، دکتر قدسی بیات درمورد درس «روابط عمومی الکترونیک» و دکتر حسینعلی افخمی درمورد درس «برنامه‌ریزی روابط عمومی» سخنرانی کردند.

در نشست چهارم و پایانی همایش «۵۰ سال آموزش روابط عمومی در ایران، مروری بر گذشته، نگاهی به آینده» با عنوان «نشست مشترک ارزیابی گذشته؛ نگاهی به آینده» همراه با پرسش و پاسخ با حضور دانشجویان رشته روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات برگزار شد.

در این نشست دکتر حسینعلی افخمی، مدیر گروه روابط عمومی، اسماعیل قدیمی، رحمان سعیدی، اسماعیل قدیمی، مهدخت بروجردی و قدسی بیات از استادان این رشته در دانشگاه علامه طباطبائی حضور داشتند.

منبع خبر: عطنابازدید: 275خروج