• خبر روز


دانشکده علوم ارتباطات با همکاری یونسکو برگزار می کند:

1396/05/30

دومین کارگاه آموزشی "روزنامه نگاری حرفه ای" برای خبرنگاران افغان

دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری کمیسیون ملی یونسکو، دومین کارگاه آموزشی "روزنامه نگاری حرفه ای" را ویژه سردبیران و خبرنگاران رسانه های افغانستان در هفته آخر شهریورماه برگزار می کند.

این کارگاه آموزشی پنج روزه با شرکت 15 روزنامه نگار از رسانه های مختلف افغانستان، 25 تا 29 شهریورماه در محل دانشکده علوم ارتباطات برگزار می شود.

در این کارگاه آموزشی، روزنامه نگاران شرکت کننده با زمینه های مختلف نگارش رسانه ای از جمله "خبرنویسی"، "تکنیک های مصاحبه"، "گزارش نویسی"، "مقاله نویسی"، "ویراستاری و مدیریت اخبار" و همچنین حوزه هایی همچون "روزنامه نگاری توسعه" و "روزنامه نگاری بین المللی" آشنا می شوند.

 

نخستین کارگاه آموزشی روزنامه نگاری حرفه ای ویژه خبرنگاران رسانه های افغانستان اردیبهشت ماه سال 1395 در دانشکده علوم ارتباطات برگزار شده بود.بازدید: 740خروج