• آموزش


اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان جدیدالورود

1396/06/27

برنامه زمانبندی مراجعه حضوری جهت تشکیل پرونده تحصیلی، دستورالعمل سازمان سنجش، فرم مشخصات پذیرفته شدگان، فرم تعهد نقصی مدارک و نمودار نحوه چیدمان میزکار ثبت نام

قابل توجه تمامی دانشجویان جدیدالورود : 


  • لازم است دستورالعمل ثبت نام اینترنتی و برنامه زمانبندی ثبت نام حضوری جهت اطلاع پذیرفته شدگان در تابلو های دانشکده نصب گردد.
  • بر اساس نمودار ارسالی ترتیبی اتخاذ گردد تا خارج از سالنی که میز کار قرار دارد شماره یا نوبت ورود به پذیرفته شدگان داده شود تا از ازدحام و ورود بیش از حد دانشجو به سالن ثبت نام جلوگیری گردد.
  • فرم ها و اطلاعیه هایی که بایستی در اختیار پذیرفته شدگان قرار داده شود قبل از ورود به سالن میز کار باشد تا از ازدحام و معطلی ایشان جلوگیری گردد.
  • کارشناسان محترم آموزش با بررسی دقیق مدارک تحصیلی دانشجویان(دیپلم، پیش دانشگاهی و شناسنامه آنان) و تطبیق آن ها با لیست و مدارک ارسالی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام مغایرت نموده تا مشکلات عدم بررسی به موقع، ایجاد نگردد.
  • سالن ثبت نام مجهز به سیستم شبکه ای جهت اتصال به سامانه آموزشی سما و اتوماسیون اداری باشد به خصوص میز کار مربوط به مشمولان که حتماً بایستی یک دستگاه چاپگر جهت تایپ نامه های نظام وظیفه در اختیار کارشناسان ستاد باشد.
  • کارشناسان محترم آموزش، اطلاعات دانشجویان در سما را کنترل نمایند تا تمامی اطلاعات به طور کامل و دقیق در سما ثبت شده باشد. 
  •  لازم است در روز ثبت نام عکس ارائه شده توسط پذیرفته شده با چهره وی و عکس ثبت شده در سیستم سما تطبیق داده شود و در صورت وجود مغایرت مراتب فورا به مدیریت خدمات آموزشی اطلاع داده شود.

* برنامه زمانی مراجعه حضوری دانشجویان جدیدالورود

** دستورالعمل ثبت نام 

*** فرم مشخصات دانشجویان 

**** دستورالعمل ارسالی وزارت علوم بمنظور ثبت نام دانشجویان

***** تعهد تحویل مدارک

***** میزکار 

 بازدید: 819خروج